topbar
Tặng tổng 10% giá trị đơn hàng cho khách hàng thân thiết

Tặng tổng 10% giá trị đơn hàng cho khách hàng thân thiết

26/03/2021

Nội dung chương trình:

Khách hàng thân thiết giới thiệu khách hàng mới sẽ nhận được ưu đãi tính bằng điểm như sau:

- Khách hàng thân thiết: được tích điểm tương đương 5% giá trị đơn hàng (sau khi trừ đi các giá trị ưu đãi và phí vận chuyển, nếu có) của khách hàng mới.

- Khách hàng mới: được giảm thêm 5% trên giá trị hóa đơn mua hàng đầu tiên (sau khi trừ giá trị ưu đãi đã áp dụng) khi được khách hàng thân thiết giới thiệu. Khách hàng mới sau khi nhận ưu đãi lần đầu sẽ trở thành khách hàng thân thiết.

 

Điều khoản & điều kiện:

  1. Khách hàng thân thiết: là khách hàng đã từng mua hàng qua kênh bán chính thức bất kỳ của Hoàng Gia và có thông tin lưu trữ trên hệ thống của Hoàng Gia. Khách hàng thân thiết có quyền chuyển ưu đãi 5% được tích điểm của mình sang cho khách hàng mới và không được nhận tích điểm.
  2. Khách hàng mới: là khách hàng được khách hàng thân thiết giới thiệu, khi mua hàng tại website này và để đủ điều kiện nhận ưu đãi 5% giá trị đơn hàng thì khách hàng mới cần cung cấp họ tên, số điện thoại của khách hàng thân thiết để tra cứu hệ thống và tích điểm cho khách hàng thân thiết.
  3. Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác đang có hiệu lực tại thời điểm mua hàng, ngoại trừ chương trình có ghi rõ nội dung là được áp dụng đồng thời với chương trình tổng ưu đãi 10% giá trị đơn hàng này.
  4. Khách hàng thân thiết được dùng điểm để thanh toán khi mua hàng.
  5. Không giới hạn số lượng khách hàng mới được giới thiệu bởi khách hàng thân thiết.
  6. Áp dụng đối với mọi sản phẩm có bán tại website này từ ngày 28 tháng 3 năm 2021.
  7. Quy đổi điểm:  1 điểm = 1.000 VNĐ
  8. Số lượng điểm tích lũy chỉ có hiệu lực trong 1 năm (365 ngày) kể từ ngày phát sinh, nếu không sử dụng sẽ hết hiệu lực đối với số lượng điểm quá hạn.
  9. Điểm tích lũy chỉ được dùng để thanh toán khi mua hàng, không quy đổi thành sản phẩm hay tiền mặt.
  10. Hoàng Gia có quyền dừng chương trình mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp đó số điểm khách hàng thân thiết đã tích lũy vẫn tiếp tục được sử dụng cho tới khi hết hạn.

 

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: